Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox Not Responding

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

Lets continue in /questions/1432631

As of 12/1/23 Firefox browser on Windows PC is freezing up and not responding. Multiple reinstalls, cache clearing etc not fixing issue.

Lets continue in [/questions/1432631] As of 12/1/23 Firefox browser on Windows PC is freezing up and not responding. Multiple reinstalls, cache clearing etc not fixing issue.

Được chỉnh sửa bởi James vào