Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extensions - where is PrivateBrowsingHistoryRecovery

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

So, I had three windows open in private mode, then the (stupid) software decides to crash (or rather, restart automatically for an update) and I lose all those tabs from those windows (ALTHOUGH NOT MY CHOICE, OR FAULT) then several search results say install PrivateBrowsingHistoryRecovery add on, however the links go nowhere. Surely Mos FuryInducingF_x don't prevent the installation of an add on that might actually make their software better, useful?

Appreciate any advice.

So, I had three windows open in private mode, then the (stupid) software decides to crash (or rather, restart automatically for an update) and I lose all those tabs from those windows (ALTHOUGH NOT MY CHOICE, OR FAULT) then several search results say install PrivateBrowsingHistoryRecovery add on, however the links go nowhere. Surely Mos FuryInducingF_x don't prevent the installation of an add on that might actually make their software better, useful? Appreciate any advice.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.