Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Streaming keeps freezing, buffering for ever

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

So my firefox recently started freezing while watching live streams on both youtube and kick. It'll freeze and buffer forever until I either refresh (kick) or hit the grey "live" button on youtube and the whole freezing thing repeats again after 2 minutes. Add-ons and internet speeds attached

So my firefox recently started freezing while watching live streams on both youtube and kick. It'll freeze and buffer forever until I either refresh (kick) or hit the grey "live" button on youtube and the whole freezing thing repeats again after 2 minutes. Add-ons and internet speeds attached
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.