Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Openingfirefox

more options

When I open firefox it opens on the "success" page it should open on my selected page Yahoo.com

this happened after I ran the "refresh firefox" option

When I open firefox it opens on the "success" page it should open on my selected page Yahoo.com this happened after I ran the "refresh firefox" option

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Paul, unless Firefox is updating every time you run it, that page might have accidentally been saved as a second (or only) home page. Could you check the Settings page, Home panel? For reference: How to set the home page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.