Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

video, you tube

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Up until today video on youtube played fine. Today I can hear audio, but the scree is just green. Trying to fix myself, I read change preferences in Fire Fox. But I can't figure it out. Bitchute and Rumble play fine. I reset my desktop by turning it off. Same with closing down my browser. No help there.

Up until today video on youtube played fine. Today I can hear audio, but the scree is just green. Trying to fix myself, I read change preferences in Fire Fox. But I can't figure it out. Bitchute and Rumble play fine. I reset my desktop by turning it off. Same with closing down my browser. No help there.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

With Fx 120, it seems you will have to disable hardware acceleration.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-disable-hardware-acceleration

Hữu ích?

more options

You could try setting this preference to false in about:config: media.hardware-video-decoding.enabled

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.