Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gin Rummy Plus problems

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have been playing gin rummy plus on my windows 10 pc in my firefox browser with no problem until a few minutes ago when I tried to sign in to the game again. I got this message: Your browser does not support WebGL. The game works fine on my laptop using the same browser. Can anyone tell me how to fix this problem?

I have been playing gin rummy plus on my windows 10 pc in my firefox browser with no problem until a few minutes ago when I tried to sign in to the game again. I got this message: Your browser does not support WebGL. The game works fine on my laptop using the same browser. Can anyone tell me how to fix this problem?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This seems to be about WebGL. You can open the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page and check under Graphics whether issues about WebGL are reported.

See also:

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

more options

Go to about:config and make sure webgl.disabled is false.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.