Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Menu Colors

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I'm using last release Firefox in a fresh install of Debian 12 with KDE. Trying to personalize colors and get a coherent style, I've installed Firefox Color and it worked fine, except for a few GUI elements.

I solved the scrollbars part with this answer:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1419353

Is there a similar setting for the menus? I mean in Firefox's menu bar or the ones popping over the page. The dropdown of the burguer menu and the bookmarks toolbar do get styled (I will include images showing the difference).

Thank you in advance and to zeroknight for sharing the bit about scrollbars!

I'm using last release Firefox in a fresh install of Debian 12 with KDE. Trying to personalize colors and get a coherent style, I've installed Firefox Color and it worked fine, except for a few GUI elements. I solved the scrollbars part with this answer: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1419353 Is there a similar setting for the menus? I mean in Firefox's menu bar or the ones popping over the page. The dropdown of the burguer menu and the bookmarks toolbar do get styled (I will include images showing the difference). Thank you in advance and to zeroknight for sharing the bit about scrollbars!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

OK, I found it on my own:

   ui.menu
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

OK, I found it on my own:

   ui.menu

Hữu ích?

more options

For others, this requires going to about:config and creating ui.menu (String) with the desired color value (eg red).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.