Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox changed and all windows, tabs and settings disappeared: how to restore lost session?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I restarted my computer and when I booted Firefox up it looked completely different. I'm assuming they updated, but updates never impacted my settings before and in this case none of my sessions or history is left.

I logged in to my Mozilla account and that recovered my extensions, though not my toolbar settings.

The real issue is that all of my tabs and windows are gone. In History, "Recently closed windows" is greyed out and Recently closed tabs shows nothing but what's been opened since I restarted.

Is there any way to recover my history?

Edit:

Resolved: Somehow a blank profile had been set as the default.

I restarted my computer and when I booted Firefox up it looked completely different. I'm assuming they updated, but updates never impacted my settings before and in this case none of my sessions or history is left. I logged in to my Mozilla account and that recovered my extensions, though not my toolbar settings. The real issue is that all of my tabs and windows are gone. In History, "Recently closed windows" is greyed out and Recently closed tabs shows nothing but what's been opened since I restarted. Is there any way to recover my history? '''Edit:''' Resolved: Somehow a blank profile had been set as the default.

Được chỉnh sửa bởi wynden vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thank you for letting us know this has been resolved.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.