Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opening Multiple Tabs

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I have a spreadsheet with links. I need to open multiple links in the order they are in the spreadsheet.

When I select multiple links and click "option+return", the links open in the opposite order.

https://share.greenarrowemail.com/XtXzltRD

I would expect the first link to the on the left and the second link to be on the right.

Is there anything I can do to make this happen?

Thanks in advance.

Jeff

Hello, I have a spreadsheet with links. I need to open multiple links in the order they are in the spreadsheet. When I select multiple links and click "option+return", the links open in the opposite order. https://share.greenarrowemail.com/XtXzltRD I would expect the first link to the on the left and the second link to be on the right. Is there anything I can do to make this happen? Thanks in advance. Jeff

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to toggle browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent on the about:config page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.