Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My older mails is deleted against my settings.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My older mails is automatically deleted though my setting sais they should not be removed.

My older mails is automatically deleted though my setting sais they should not be removed.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is this a question about Thunderbird or about Firefox ?

We can move this question over to Thunderbird Support if the question is about Thunderbird.