Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to remove apple maps from search results

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I looked for a way to remove apple maps from being the default Map when I search using Firefox on windows 10. Its not helpful since half of the info isnt listed and I would like google maps instead like it had always been.

I looked for a way to remove apple maps from being the default Map when I search using Firefox on windows 10. Its not helpful since half of the info isnt listed and I would like google maps instead like it had always been.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You probably want to google how to set google maps since google isn't a Firefox software here.

more options

DuckDuckGo uses Apple maps. If you want Google maps you will need to change the default search engine to Google.