Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm getting a popup blocked on a page I need to have the popup working

  • 23 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Christopher

more options

I have turned off all extensions, allowed all permissions on the page, changed the Privacy to Standard, turned off enhanced protection, but I still cannot get the popup to show on this page (need login to see actual page)

https://app.gohighlevel.com/location/ApwnvXGFIEHm8LKgmFQz/page-builder/hKQsgETZFHVjwGxTUCeN

I cannot find anything else which can be blocking it, but something is.

If I load the page in Edge, it works fine.

I have turned off all extensions, allowed all permissions on the page, changed the Privacy to Standard, turned off enhanced protection, but I still cannot get the popup to show on this page (need login to see actual page) https://app.gohighlevel.com/location/ApwnvXGFIEHm8LKgmFQz/page-builder/hKQsgETZFHVjwGxTUCeN I cannot find anything else which can be blocking it, but something is. If I load the page in Edge, it works fine.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The fastest way to get something fixed is to find when it stopped working with mozregression.

Hữu ích?

more options

zeroknight said

The fastest way to get something fixed is to find when it stopped working with mozregression.

Ok. Once I have that information, what do I do with it?

Hữu ích?

more options

Christopher said

zeroknight said

The fastest way to get something fixed is to find when it stopped working with mozregression.

Ok. Once I have that information, what do I do with it?

none of the old versions worked. old versions don't even load the page, but once they do, it still doesn't work.

Hữu ích?

  1. 1
  2. 2
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.