Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox homepage is black

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

the main homepage is just black, everything else works fine like I can open up any other webpage and it works fine.

the main homepage is just black, everything else works fine like I can open up any other webpage and it works fine.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

the image that i showed in this question in the new tab page whenever i open a new tap it shows the same thing that is in the image

more options

there is no items on the bar which is becoming annoying whenever i try to access a site that i frequently visit.

more options

What items are enabled on the new tab page (Settings -> Home; about:preferences#home)?