Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Inquiry Regarding MOVEit

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I am inquiring on behalf of our clients about how your organization was potentially affected by the recent MOVEit breach.

Could you help answering the following questions?

  1. Has the MOVEit breach affected your organization?
  2. Has your organization addressed and resolved the security issues associated with MOVEit?
  3. What is the current status of your organization's security measures in response to the MOVEit breach?
  4. Could you specify which areas within your organization were impacted by the vulnerability?

Thanks,

I am inquiring on behalf of our clients about how your organization was potentially affected by the recent MOVEit breach. Could you help answering the following questions? # Has the MOVEit breach affected your organization? # Has your organization addressed and resolved the security issues associated with MOVEit? # What is the current status of your organization's security measures in response to the MOVEit breach? # Could you specify which areas within your organization were impacted by the vulnerability? Thanks,

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Nothing comes up with MOVEit breech and the company Mozilla.

Mozilla even has their own data breach notification service called Firefox Monitor.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-monitor https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-monitor-faq https://monitor.firefox.com/ https://monitor.firefox.com/breaches

Also this is the only thread that comes up in site search for MOVEit

Được chỉnh sửa bởi James vào