Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Random boxes appear when highlighting text

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Recently random boxes (black, grey or white) started appearing when highlighting text. The problem started occurring after the most recent Windows 11 update (2023-09 Cumulative Update Preview for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5030310)).

Recently random boxes (black, grey or white) started appearing when highlighting text. The problem started occurring after the most recent Windows 11 update (2023-09 Cumulative Update Preview for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5030310)).
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Check for malware

Hữu ích?

more options

Checked and clean. I only see the issue on FireFox. Chrome and Edge don't exhibit the same behaviour.

Hữu ích?

more options

Update your graphics drivers to the latest version from the manufacturer's site, failing that you may need to disable hardware acceleration.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.