Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

website header/links showing in reader view

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cmenne

more options

I run a website that is custom built and we are seeing a potential issue in which the headers and header links are showing in the reader view of every page above the content for the page. But I'm also not sure if this is necessarily bad or might be affecting SEO.

Does anyone know whether this is detrimental to SEO, and if so, are there any suggestions on what might be causing this to happen in the code?

I run a website that is custom built and we are seeing a potential issue in which the headers and header links are showing in the reader view of every page above the content for the page. But I'm also not sure if this is necessarily bad or might be affecting SEO. Does anyone know whether this is detrimental to SEO, and if so, are there any suggestions on what might be causing this to happen in the code?

Được chỉnh sửa bởi cmenne vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Send a pic example. No idea why a header/link would affect SEO

Hữu ích?

more options

I'm not sure either way. I'm worried that the correct target word count is being diluted with all of the extra words from the header. The picture attached shows about 1/3-1/2 of the headers that are appearing above the actual page content.

Thanks,

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.