Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with articles saved to pocket

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I've started using pocket to save articles I want to read later on my kobo libra2.

My favorites often come from here: https://www-nybooks-com.www

When I hit the pocket button, it indicates that I have saved successfully. But, when I go to pocket, the tile created for the articles only has the title, image, maybe author bio, but no article.

Thoughts?

I've started using pocket to save articles I want to read later on my kobo libra2. My favorites often come from here: https://www-nybooks-com.www When I hit the pocket button, it indicates that I have saved successfully. But, when I go to pocket, the tile created for the articles only has the title, image, maybe author bio, but no article. Thoughts?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.