Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chromebook mod ASUS CK1700CK mic and camera issues

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

i cannot get the mic and camera to show in firefox any and chromebook versions including full desktop version linux, all settings enabled firefox.

on option in sttings , let website ask to use camera or mic,  hello id like voice search and vid conf but i cant enable it, works fine on mobile phone. so the user cannot use his computer in those 2 features unless a website requests it, what a stupid setting really
i cannot get the mic and camera to show in firefox any and chromebook versions including full desktop version linux, all settings enabled firefox. on option in sttings , let website ask to use camera or mic, hello id like voice search and vid conf but i cant enable it, works fine on mobile phone. so the user cannot use his computer in those 2 features unless a website requests it, what a stupid setting really