Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crashing constatly since Sunday

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox has been crashing constantly since Sunday Sept. 24th 2023 ...I cannot even use it.

Firefox has been crashing constantly since Sunday Sept. 24th 2023 ...I cannot even use it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The report states the reason as:

EXC_BAD_ACCESS / KERN_INVALID_ADDRESS

Hữu ích?

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

bp-ba4506c1-6884-4ab6-8353-ba4ae0230928

  • Firefox 118.0.1 Crash Report [@ objc_msgSend | -[AVCaptureDALDevice _refreshFormatsAndKVONotify:] ]

Check this question for an issue with the RelayCam plugin.

  • /questions/1397523 My Firefox brower is crashing alot recently.
  • /Library/CoreMediaIO/Plug-Ins/DAL/RelayCam.plugin

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.