Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Automated translation=no icon

  • 4 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The Automated translation=the icon is not shown on the toolbar or browser window to click on? thanks.

The Automated translation=the icon is not shown on the toolbar or browser window to click on? thanks.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

This is strange, perhaps Mac/Linux specific. Do you have menu ≡ -> Translate page...'?

Hữu ích?

more options

Firefox Translations does not work on older CPUs that don't support SSE 4.1.

Hữu ích?

more options

I have a CPU which supports SSE 4.1, but I have no Firefox Translations icon and it doesn't exist in the menu.

My thought is that it could be missing because of an extension. However, I have no idea which one and I don't really want to go through 30-40 extensions to figure it out.

Hữu ích?

more options

Note that you do not get the translation icon for pages that are in the preferred language for displaying pages list, in this case use the "3-bar" Firefox menu button.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.