Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows Firefox Menu langue setting bug

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Michael

more options

Dear all, we have lot of cases reported from Firefox users around the world. Users reported that the menu of the Firefox changing to default ---- installed version.

This feature https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language simply not working on current stable and beta Firefox.

When the window with languages is closed it immediately forget every languages except default.

Workaround is install language version that user would use, but this is not easy way id we need to create all language package version in our global company.

affected versions 119.0b1 (64-bit)

Thanks for fix.

Dear all, we have lot of cases reported from Firefox users around the world. Users reported that the menu of the Firefox changing to default ---- installed version. This feature https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language simply not working on current stable and beta Firefox. When the window with languages is closed it immediately forget every languages except default. Workaround is install language version that user would use, but this is not easy way id we need to create all language package version in our global company. affected versions 119.0b1 (64-bit) Thanks for fix.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

and also current stable 118.0

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.