Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just updated to Firefox 115.3.0 ESR, and for some reason the > and + buttons have dissapeared from my tab toolbar

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Question2

more options

I just updated to 115.3.0 ESR and I noticed the > and + buttons have vanished from my tab toolbar. They are only visible if i go into "customize toolbar" but i cannot find a way to make them permanently visible.

Please explain how to make the > and + buttons visible again. I have tons of tabs that extend to the right of the screenshot but there is still no > and + buttons visible.

Please see the attached screenshot.

Edit : okay you know the small firefox icon to the left of the "<" ? i tried removing it from the toolbar and now theres a >, but still no +...

I just updated to 115.3.0 ESR and I noticed the > and + buttons have vanished from my tab toolbar. They are only visible if i go into "customize toolbar" but i cannot find a way to make them permanently visible. Please explain how to make the > and + buttons visible again. I have tons of tabs that extend to the right of the screenshot but there is still no > and + buttons visible. Please see the attached screenshot. Edit : okay you know the small firefox icon to the left of the "<" ? i tried removing it from the toolbar and now theres a >, but still no +...
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Question2 vào

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do you have a userChrome.css file which affects tab bar width?

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1422733#answer-1601087

Hữu ích?

more options

Terry said

Do you have a userChrome.css file which affects tab bar width? https://support.mozilla.org/en-US/questions/1422733#answer-1601087

Thanks, that fixed it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.