Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser hijaker FindItPro ruins the whole experience

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kirill.prilezhaev

more options

I want to report that spyware named FindItPro which I, foolishly, downloaded. Well, it's a virus, right? But no antivirus can delete it completely. It comes back and you can't find the source. So, there should be some problem in your browser that allows it to live.

I'll send you a website where I got it. [link to suspected malware removed] BE CAREFUL. Virus will be downloaded along with Opera browser or something. I'll send this report also to some antivirus company. Yes, I was foolish, but I hope you will fix it.

I want to report that spyware named FindItPro which I, foolishly, downloaded. Well, it's a virus, right? But no antivirus can delete it completely. It comes back and you can't find the source. So, there should be some problem in your browser that allows it to live. I'll send you a website where I got it. [link to suspected malware removed] '''BE CAREFUL'''. Virus will be downloaded along with Opera browser or something. I'll send this report also to some antivirus company. Yes, I was foolish, but I hope you will fix it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

Giải pháp được chọn

Hi

Malicious software is a much broader issue than for just Firefox, but I can suggest that follow the guidance in this support article:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Malicious software is a much broader issue than for just Firefox, but I can suggest that follow the guidance in this support article:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware

Hữu ích?

more options

Thank you for your help. I followed your link and Kaspersky TDSSKiller fixed this issue partially.

FYI: this FindItPro website somehow infiltrated "Mozilla Homepage" setting in my Firefox. Kaspersky's tool eliminated lots of malware but was unable to kill that thing. Suddenly, I found a check mark with "want to use it as a starting page". As soon as I removed it, everything worked.

Still, it stopped to reappear after I used antimalware software you suggested in the link.

Được chỉnh sửa bởi kirill.prilezhaev vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.