Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Echo/reverb in audio streams using WEBRTC. This happens only on Firefox, chrome works perfectly

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Hello I use webrtc to organise online calls and, for some time now, I've noticed that I'm getting echoes on Firefox whereas in the same situation (same output/input) I'm not getting any on Chrome...

I've tried looking at the getUserMedia level by changing the following parameters: **echoCancellation**, **autoGainControl**, **noiseSuppression** but that doesn't change anything.

I have the impression that this is due to the latest browser update...

No problem with chrome.

Any ideas ?

Thanks

Hello I use webrtc to organise online calls and, for some time now, I've noticed that I'm getting echoes on Firefox whereas in the same situation (same output/input) I'm not getting any on Chrome... I've tried looking at the getUserMedia level by changing the following parameters: **echoCancellation**, **autoGainControl**, **noiseSuppression** but that doesn't change anything. I have the impression that this is due to the latest browser update... No problem with chrome. Any ideas ? Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.