Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spam Emails

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hello, every since I've signed up with an account in Firefox, I've gotten marketing emails and other spam from Mozzila. I've opted out via the unsubscribe link several times, Ive tried checking "Unsubscribe from all emails" I've tried just leaving them all blank. But the emails persist.

Yes they are from Mozillas actual email, and the certificate checks out. Yes I've given it a few days. Yes, I've done the unsubscribe through my account settings as well. Please, I'm begging, someone at Mozilla look into this. I'd hate to black list your email and report Mozilla for violating the CAN-SPAM act.

Hello, every since I've signed up with an account in Firefox, I've gotten marketing emails and other spam from Mozzila. I've opted out via the unsubscribe link several times, Ive tried checking "Unsubscribe from all emails" I've tried just leaving them all blank. But the emails persist. Yes they are from Mozillas actual email, and the certificate checks out. Yes I've given it a few days. Yes, I've done the unsubscribe through my account settings as well. Please, I'm begging, someone at Mozilla look into this. I'd hate to black list your email and report Mozilla for violating the CAN-SPAM act.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

How long has it been since you opted out of receiving these emails?

Hữu ích?

more options

Apparently they stop after 5 emails.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.