Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

spell check

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rtb415

more options

Is spell-checking done locally on my computer, or is it done on the Mozilla website? I just found out that the Chrome and Edge browsers send my typed message to the home office, and that is where the spell-checking is done. Can I assume that this process is done locally on my own computer with Firefox?

I've been paranoid about security for many years, and every little bit of info I can add to my personal well-being lets me sleep that much better at night.

I am currently 82 years of age and have been using Firefox since it first became available, just because of its advertised security features. Quite happy with it and hope it stays on top of my needs.

And I have the same question regarding Thunderbird and its security properties.

Thank you.

Bob ([removed email from public support forum])

Is spell-checking done locally on my computer, or is it done on the Mozilla website? I just found out that the Chrome and Edge browsers send my typed message to the home office, and that is where the spell-checking is done. Can I assume that this process is done locally on my own computer with Firefox? I've been paranoid about security for many years, and every little bit of info I can add to my personal well-being lets me sleep that much better at night. I am currently 82 years of age and have been using Firefox since it first became available, just because of its advertised security features. Quite happy with it and hope it stays on top of my needs. And I have the same question regarding Thunderbird and its security properties. Thank you. Bob ([removed email from public support forum])

Được chỉnh sửa bởi James vào

Giải pháp được chọn

Firefox has a built in spellchecker that uses dictionaries installed in Firefox. Only a few language locales like en-US comes with a dictionary installed due to license reasons.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox has a built in spellchecker that uses dictionaries installed in Firefox. Only a few language locales like en-US comes with a dictionary installed due to license reasons.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker

Hữu ích?

more options

Thank you, James! I really appreciate the quick response.

Bob

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.