Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Vanguard contrast issues

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

The "Digital Advisor" page on vanguards website (after logging in) seems to default to a white background even when in dark mode, resulting in the page being unreadable due to the light gray/off-white text. It seems to only be on the digital advisor page, though. When viewing other accounts or sections, dark mode seems to work correctly.

The "Digital Advisor" page on vanguards website (after logging in) seems to default to a white background even when in dark mode, resulting in the page being unreadable due to the light gray/off-white text. It seems to only be on the digital advisor page, though. When viewing other accounts or sections, dark mode seems to work correctly.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Troubleshoot mode doesn't fix it.

Hữu ích?

more options

Found a fix! I have an extension called "Dark Reader" which is supposed to convert every website to dark mode. Disabling that extension fixed it.

Hữu ích?

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Hữu ích?

more options

Troubleshoot Mode should have disabled all your extensions if you entered it correctly.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.