Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

HTTP/3 doesn't work regardless of config file

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hunter6977

more options

HTTP/3 doesn't work regardless of my config:

network.http.http3.enable = true network.dns.httpssvc.http3_fast_fallback_timeout = 0 network.http.http3.priority = true

and https://cloudflare-quic.com/ and console still show I'm using HTTP/2. Tried on Firefox nightly and chromium (chromium works fine but firefox doesn't.)

HTTP/3 doesn't work regardless of my config: network.http.http3.enable = true network.dns.httpssvc.http3_fast_fallback_timeout = 0 network.http.http3.priority = true and https://cloudflare-quic.com/ and console still show I'm using HTTP/2. Tried on Firefox nightly and chromium (chromium works fine but firefox doesn't.)

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I see HTTP/3 requests on www.cloudflare.com, both on Nightly and release (117.0.1) with HPPT/3 enabled , but not on the cloudflare-quic.com site.

more options

I did some more investigation and testing and see some HTTP/3 requests on https://cloudflare-quic.com/.

more options

Only https://quic.tech:8443/ and https://quic.rocks:4433/ work and I have to refresh the page to get it work.

Cloudflare and rest of the sites are still using HTTP/2.

Được chỉnh sửa bởi Hunter6977 vào