Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Figurinhas de whatsapp

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Olá. Já faz um tempo, mas meu web wpp não carrega mais nenhuma figurinha. Alguém conseguiu solucionar isso já? Ela fica como um arquivo de midia por baixar. Minha versão do ff é 117.0.1.

obg.

Olá. Já faz um tempo, mas meu web wpp não carrega mais nenhuma figurinha. Alguém conseguiu solucionar isso já? Ela fica como um arquivo de midia por baixar. Minha versão do ff é 117.0.1. obg.