Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Secure link is not working. Please help right away because I need to make a payment immediately!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Secure link is not working. Please help right away because I need to make a payment immediately!

Secure link is not working. Please help right away because I need to make a payment immediately!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you give more detail about what is wrong? Do you get an error page?

Note that the latest release for your Windows 7 OS is Firefox 115.2.1esr.

Firefox 116 requires Windows 10 as the minimum and users on Windows 7 and 8 and 8.1 will be moved to Firefox 115 ESR.