Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Login

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When I try to log-in to other sites using google I am getting pop up and all. But after completing the required steps it shows 'Something went wrong'. I tried same with Edge & Chrome but it all works fine.

When I try to log-in to other sites using google I am getting pop up and all. But after completing the required steps it shows 'Something went wrong'. I tried same with Edge & Chrome but it all works fine.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What site? Is the site you're trying to log into setup in Google to allow? Did you tried Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Teamviewer.com works for me. see screenshots

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.