Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problem with google search via FireFox

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hi, Whenever I search something on google and then click into a website, something weird happens: In my search history, not only is there the actual website I visit, but also an additional google url (very long with no website name) I have no extension installed Has anyone encountered the same issue? Thanks!!

Hi, Whenever I search something on google and then click into a website, something weird happens: In my search history, not only is there the actual website I visit, but also an additional google url (very long with no website name) I have no extension installed Has anyone encountered the same issue? Thanks!!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That is a tracking redirect. You can avoid it by installing uBlock Origin.

Hữu ích?

more options

zeroknight said

That is a tracking redirect. You can avoid it by installing uBlock Origin.

Hi! Thank you for your reply - should I be concerned by this? Does this indicate a virus or something? Thanks!!

Hữu ích?

more options

It is standard Google behavior and not a virus. However many people consider it unwanted and are concerned by it enough to block it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.