Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disappearing "New Tab" button when tabs exceed width of display space

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mara1618

more options

Past experience. With just a few tabs open there was a "+" button at the right hand end of the tab bar for a new tab. When the number of tabs got too many (in my case 18) the "+" button was JOINED by a ">" button to be able to see tabs off the right hand end of the toolbar, but still use the new tab button.

Post update to the current version of Firefox, at the point the ">" button appears it is REPLACING the "+" button.

I know there are workarounds, but my "rut" is to use the "+" to get a new tab.

Is there any way of getting it back?

Past experience. With just a few tabs open there was a "+" button at the right hand end of the tab bar for a new tab. When the number of tabs got too many (in my case 18) the "+" button was JOINED by a ">" button to be able to see tabs off the right hand end of the toolbar, but still use the new tab button. Post update to the current version of Firefox, at the point the ">" button appears it is REPLACING the "+" button. I know there are workarounds, but my "rut" is to use the "+" to get a new tab. Is there any way of getting it back?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thanks I went with the chosen solution in your link, ie editing chrome.css, so I could keep "tabs below".

Được chỉnh sửa bởi mara1618 vào