Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Certificate

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hello,

I am writing to inform you about the issue. If the problems with the security certificates that I have had with the browser for the last ten days continue, I will have to delete the application. Thank you for understanding

Regards,

Goran

Hello, I am writing to inform you about the issue. If the problems with the security certificates that I have had with the browser for the last ten days continue, I will have to delete the application. Thank you for understanding Regards, Goran

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You don't indicate what or where this certificate is coming from for any forum user to know what is happening or why it's not being recognized by the browser.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.