Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to disable extension access to specific websites?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

From a security / QOL pov I'd like to disable an extension on some websites, and was wondering if there were any methods to do this?

I searched this question first through reddit and the support site and found similar questions with no updates asked between 4-6 years ago, wondering if there's been a method implemented yet or if it's still not possible.

Thanks!

From a security / QOL pov I'd like to disable an extension on some websites, and was wondering if there were any methods to do this? I searched this question first through reddit and the support site and found similar questions with no updates asked between 4-6 years ago, wondering if there's been a method implemented yet or if it's still not possible. Thanks!

Giải pháp được chọn

You can create a separate profile with different extensions and use it for select sites. An easy way to do this is to install Developer Edition.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

With Manifest V3 (MV3) extensions this should be possible as that allows to activate an extension website specific.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can create a separate profile with different extensions and use it for select sites. An easy way to do this is to install Developer Edition.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.