Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox lost my signed in status. Firefox doesn't send confirmation email.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Fix the confirmation email process so it works. Tell me how Firefox lost my signed in status. Tell me why there is an added 1 after my user name of bth73. Drug test your employees for meth usage.

Fix the confirmation email process so it works. Tell me how Firefox lost my signed in status. Tell me why there is an added 1 after my user name of bth73. Drug test your employees for meth usage.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Do you see all your devices under Connected Services when you access your Firefox account through https://accounts.firefox.com/signin?

Your title here possibly had a number added to it after your tried to set up a new account and the shortened name had already been taken.

I cannot see how or why the volunteer contributors here would administer drugs tests to Mozilla staff, but I should remind you that this forum is covered under the Mozilla Community Participation Guidelines. You can read more about these at: https://www.mozilla.org/en-US/about/governance/policies/participation/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.