Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

nsandi.com asks for cookie permissions on every page despite accepting cookies on previous pages.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

nsandi.com asks for cookie permissions on every page despite accepting cookies on previous pages.

I raised this with them and they said it was because I am using an unsupported OS, I am using Ubuntu 22.04.3 LTS and FF 117.0 (64-bit) - which they do support.

If I use a different browser, Opera One(version: 102.0.4880.40) on the same machine it is not a problem.

Is there anyway I can make this work correctly using FF?

nsandi.com asks for cookie permissions on every page despite accepting cookies on previous pages. I raised this with them and they said it was because I am using an unsupported OS, I am using Ubuntu 22.04.3 LTS and FF 117.0 (64-bit) - which they do support. If I use a different browser, Opera One(version: 102.0.4880.40) on the same machine it is not a problem. Is there anyway I can make this work correctly using FF?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Fixed. Stripped out all nsandi.com cookies, relaunched their site and accepted Functional and Performance cookies.

Tried to compare cookies stored in Opera vs FF, but couldn't see the same level of detail, individual cookies, in FF as I could in O.

Hữu ích?

more options

You can hide cookie banners by installing uBlock Origin and enabling the relevant Annoyances filters.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.