Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox tabs remain open in task manager

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I close tabs but my task manager shows they remain open.

I close tabs but my task manager shows they remain open.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

A screenshot showing the desktop and task manager showing the processes would help your case. I would also open Firefox in Safe Mode and then close or exit and check task manager again.

more options

The Firefox Task Manager (Shift+Esc) is more informative than the system one.