Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to use Firefox for my email, rather than Google

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

How to change my email to another source, rather than Google.

How to change my email to another source, rather than Google.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Firefox (and Mozilla) is not an email service provider as Gmail (from Google) is. You can however access an online email account from any of a number of different email service providers in Firefox.