Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All firefox tabs keep automatically refreshing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mrgamji

more options

Hello. Is anyone experiencing issues with the latest Firefox 117.0 build which periodically refreshes all tabs automatically?

Hello. Is anyone experiencing issues with the latest Firefox 117.0 build which periodically refreshes all tabs automatically?

Giải pháp được chọn

This has been reported with the Simplify Copilot extension, the developers have released a new version 1.5.13 to fix the issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

This has been reported with the Simplify Copilot extension, the developers have released a new version 1.5.13 to fix the issue.

Hữu ích?

more options

Thank you very much zeroknight. I now know about Troubleshoot Mode and will use it in future.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.