Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When clicking on a link in an external app, Firefox will open but the link will not

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am using Firefox Nightly 119.0a1 (2023-09-04) on macOS 12.6.8 on an Intel 15' MBP.

When clicking on a link from an external app (eg. WhatsApp, Teams, etc.) with Firefox not running in the background, Firefox will open up but will not open the link. I have to go back to the app and click the link again for it to work.

This has been an issue for me for a while now and it only happens with Firefox as other browsers will work as expected.

I am using Firefox Nightly 119.0a1 (2023-09-04) on macOS 12.6.8 on an Intel 15' MBP. When clicking on a link from an external app (eg. WhatsApp, Teams, etc.) with Firefox not running in the background, Firefox will open up but will not open the link. I have to go back to the app and click the link again for it to work. This has been an issue for me for a while now and it only happens with Firefox as other browsers will work as expected.

Giải pháp được chọn

See also:

  • 1818194 - Tab does not open when clicking on link in external application and Firefox is closed
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi Daksh

Thank you for helping to test Firefox Nightly. I recommend that you file this as a bug for developers to look into. See File a bug report or feature request for Mozilla products for details.

You can discuss this on the Nightly forum at:

https://discourse.mozilla.org/c/nightly/237

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

See also:

  • 1818194 - Tab does not open when clicking on link in external application and Firefox is closed

Hữu ích?

more options

Paul said

You can discuss this on the Nightly forum at: https://discourse.mozilla.org/c/nightly/237

Another forum to hang out if you want to be a Nightly development channel Tester is in http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=23

Hữu ích?

more options

See also:

  • /questions/1423171 Firefox 117.0 ignores the argument URL when clicking a document or email link

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.