Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mac OS - how to add extension shortcus to the tool bar

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ric9

more options

Hi. I have a Mac running Ventura. I have done a fair amount of searching but can't seem to find instructions on how to add extension shortcuts to the toolbar. I feel stupid asking this question as I have added them previoulsy but just don't remember how it was done.

Hi. I have a Mac running Ventura. I have done a fair amount of searching but can't seem to find instructions on how to add extension shortcuts to the toolbar. I feel stupid asking this question as I have added them previoulsy but just don't remember how it was done.

Giải pháp được chọn

You should be able to place it on the tool bar using the new "extensions button". Right-click the extension on the button or click the cog alongside the extension and select "Pin to Toolbar".

https://support.mozilla.org/en-US/kb/extensions-button

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You should be able to place it on the tool bar using the new "extensions button". Right-click the extension on the button or click the cog alongside the extension and select "Pin to Toolbar".

https://support.mozilla.org/en-US/kb/extensions-button

Hữu ích?

more options

Many thanks. If that icon was a sbnake it would have bitten me. :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.