Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 116.0.3 Linux

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

What is the correct procedure to move the default cache location in Linux? Thank you.

What is the correct procedure to move the default cache location in Linux? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you mean the following? browser.cache.disk.parent_directory You have to create it as a string. One possible value is /tmp. You can then add tmp to your RAM in fstab.