Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FOrgot Firefox account

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hello team

I FOrgot Firefox account and lost all saved login details.

How can i know which account is used previously for sync. ?

Hello team I FOrgot Firefox account and lost all saved login details. How can i know which account is used previously for sync. ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you don't recall your password no one here can help you with your lost password. You need to use Firefox password reset to recover your password that is sent to the registered email login.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-your-firefox-account-password-recovery-keys https://support.mozilla.org/en-US/kb/forgot-password-firefox-relay https://support.mozilla.org/en-US/kb/ive-lost-my-firefox-sync-account-information