Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WANT TO USE FIREFOX BROWSER

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I want to make use of my Firefox browser for my daily online activities

I want to use the search bar now. Pls help make it open for me thanks

I want to make use of my Firefox browser for my daily online activities I want to use the search bar now. Pls help make it open for me thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

What seems to be the problem when you use the search bar in Firefox?

I notice that you are using an older version of Firefox. I recommend that you update to the latest version for security and stability improvements. This support article will help:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.