Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox account

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I have used firefox for many years and have it on two computers.However due to problems dealing with the bing search bar accidentally somehow lost my login identity on one of my computers and now cannot upgrade firefox even though I can use the existing version and still have the valuable memorised passwords. (I may never have had a firefox password as Mozilla was always the go to source for help.) I use the same e mail address for both machines and wonder would like to know whether I can find my account login on this machine to restore my connection with the other machine. I don't know how to find my password thanks terence christopher

I have used firefox for many years and have it on two computers.However due to problems dealing with the bing search bar accidentally somehow lost my login identity on one of my computers and now cannot upgrade firefox even though I can use the existing version and still have the valuable memorised passwords. (I may never have had a firefox password as Mozilla was always the go to source for help.) I use the same e mail address for both machines and wonder would like to know whether I can find my account login on this machine to restore my connection with the other machine. I don't know how to find my password thanks terence christopher

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You don't need Firefox login to update Firefox browser. And if password reset can't be received by the registered login email then there's not thing more anyone can do here. No one here can help unknown users or anyone on here find their lost password as that is now a lost account because of that.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.