Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I list/group tabs by last accessed date (I have over 180)?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have the add-on Tab Stats. This lists and groups tabs by unique domain or unique URL listing duplicates in a separate sub-tree. On each url item there is listed the last access date/time.

Is it possible to get a list and group tabs by last accessed date? I've put in a request on the extension for this feature - New tree - List by age exponentially but the authors appear inactive and unresponsive.

What is the best way to encourage development of this feature if not available in pre-existing extension or feature (which is preferred of course)?

I have the add-on [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tab-stats/ Tab Stats]. This lists and groups tabs by unique domain or unique URL listing duplicates in a separate sub-tree. On each url item there is listed the last access date/time. Is it possible to get a list and group tabs by last accessed date? I've put in a request on the extension for this feature - [https://github.com/glandium/tabstats/issues/14 New tree - List by age exponentially] but the authors appear inactive and unresponsive. What is the best way to encourage development of this feature if not available in pre-existing extension or feature (which is preferred of course)?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi brisdaz vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

I think you may have already gone down the best route. You could also leave a review for the add-on at https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tab-stats/ requesting the feature - I had a feature request this way for an add-on that I have published and I was able to use the feedback to make my add-on better.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.