Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Login & Password

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hello,

today i started Firefox as usual and realized that there was an issue with my Firefox account. I couldn't log into an account with the saved Password feature, my account couldn't sync for some reason and was logged out of my account. I think i saved the Password for my Firefox account in the Firefox Browser or I've forgotten it, in any case i reset my password of my Firefox account. After i logged in again i saw the all my saved Passwords, that should have been saved in Firefox, disappeared.

Now my question, how can i restore them? I saved many important Passwords, so its quite significant that i get them back...

Are you mad because I switched to Opera GX? if you can help me restore them I come back to team Firefox, i swear.

Thanks in advance

chrismoeslang

Hello, today i started Firefox as usual and realized that there was an issue with my Firefox account. I couldn't log into an account with the saved Password feature, my account couldn't sync for some reason and was logged out of my account. I think i saved the Password for my Firefox account in the Firefox Browser or I've forgotten it, in any case i reset my password of my Firefox account. After i logged in again i saw the all my saved Passwords, that should have been saved in Firefox, disappeared. Now my question, how can i restore them? I saved many important Passwords, so its quite significant that i get them back... Are you mad because I switched to Opera GX? if you can help me restore them I come back to team Firefox, i swear. Thanks in advance chrismoeslang

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Saved password would be in your password manager did you look at that location as they are saved locally. As to what happened to your logins unless someone is there to see what happened when you opened Firefox and redid the password no one is going to know what happened. But the logins are saved in the password manager of Firefox Browser and you should check that location.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.