Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox (flatpak) is crashing when trying to print a document

  • 13 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi qgsgiljyxzgtslsyrz

more options

I am running Firefox (Flatpak) on Debian 12 and I use a Nelko thermal label printer. I had installed nelko-printer-driver previously and had no issues printing on Firefox but, due to an issue with Debian, I had to reinstall Debian 12. Now, when I try to print a document then Firefox immediately crashes. I have tried:

  • Uninstalling the Flatpak and deleting app data
  • Help > More Troubleshooting... > Clear Saved Print Settings
  • about:config > Reset modified printer settings
  • Uninstalled/reinstalled nelko-printer-driver
  • Restarted
I am running Firefox (Flatpak) on Debian 12 and I use a Nelko thermal label printer. I had installed nelko-printer-driver previously and had no issues printing on Firefox but, due to an issue with Debian, I had to reinstall Debian 12. Now, when I try to print a document then Firefox immediately crashes. I have tried: * Uninstalling the Flatpak and deleting app data * Help > More Troubleshooting... > Clear Saved Print Settings * about:config > Reset modified printer settings * Uninstalled/reinstalled nelko-printer-driver * Restarted

Giải pháp được chọn

Printing crash is now fixed in org.freedesktop.Platform 22.08.15. Ensure you have this version or do upgrade.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (13)

more options

Hữu ích?

more options

Try Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

What desktop? X11 or Wayland? Have you tried testing on a VM or usb live stick?

Hữu ích?

more options

Okay, it looks like the issue is down to the Flatpak because the .deb worked just fine.

Hữu ích?

more options

The crash is inside the printer library (libcups). Make sure all your system and flatpak packages are up to date:

sudo apt update sudo apt upgrade flatpak update

Flatpak needs a portal for printing:

sudo apt install xdg-desktop-portal

Hữu ích?

more options

Apt and Flatpak are both up-to-date. xdg-desktop-portal was also already installed:

xdg-desktop-portal is already the newest version (1.16.0-2).

Được chỉnh sửa bởi Viktor Veilblight vào

Hữu ích?

more options

I have the same problem as well. Both the Flathub flatpak of Thunderbird and Firefox crash when you select "Print" from the menu or use the keyboard shortcut "Ctrl + P". No error is given, I can't find much in the system logs either. Wasn't a problem a month back, if I remember correctly.

Thunderbird: 115.1.1 Firefox: 116.0.3 (64-bit) Operating System: Fedora Linux 38 (Kinoite) KDE Plasma Version: 5.27.6 KDE Frameworks Version: 5.108.0 Qt Version: 5.15.10 Kernel Version: 6.4.10-200.fc38.x86_64 (64-bit) Graphics Platform: Wayland Processors: 4 × Intel® Core™ i5-4690K CPU @ 3.50GHz Memory: 15.5 GiB of RAM Graphics Processor: AMD Radeon RX 480 Graphics

Hữu ích?

more options

I don't encounter this crash with flatpak on Ubuntu 23.04 using the default or system print dialog.

I have the following portal packages installed:

xdg-dbus-proxy xdg-desktop-portal xdg-desktop-portal-gnome xdg-desktop-portal-gtk xdg-user-dirs xdg-user-dirs-gtk xdg-utils

Does it still happen when there are no physical printers connected?

Hữu ích?

more options

Yes, it does. It looks like this is a known issue.

Hữu ích?

more options

ChrisHRD said

I have the same problem as well. Both the Flathub flatpak of Thunderbird and Firefox crash when you select "Print" from the menu or use the keyboard shortcut "Ctrl + P". No error is given, I can't find much in the system logs either. Wasn't a problem a month back, if I remember correctly. Thunderbird: 115.1.1 Firefox: 116.0.3 (64-bit) Operating System: Fedora Linux 38 (Kinoite) KDE Plasma Version: 5.27.6 KDE Frameworks Version: 5.108.0 Qt Version: 5.15.10 Kernel Version: 6.4.10-200.fc38.x86_64 (64-bit) Graphics Platform: Wayland Processors: 4 × Intel® Core™ i5-4690K CPU @ 3.50GHz Memory: 15.5 GiB of RAM Graphics Processor: AMD Radeon RX 480 Graphics

What happens in X11?


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20230818 KDE Plasma Version: 5.27.7 KDE Frameworks Version: 5.108.0 Qt Version: 5.15.10 Kernel Version: 6.4.9-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 12 × Intel® Core™ i7-9850H CPU @ 2.60GHz Memory: 125.1 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® UHD Graphics 630 Manufacturer: HP Product Name: HP ZBook 17 G6

Hữu ích?

more options

I use X11 (due to my NVIDIA drivers), and it crashes just the same.

Hữu ích?

more options

Let me install the flatpak and see what happens.

Hữu ích?

more options

I had no issues printing with the Flatpak version. see screenshot Sounds like a job for strace to see what's happening when Firefox goes boom.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Printing crash is now fixed in org.freedesktop.Platform 22.08.15. Ensure you have this version or do upgrade.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.