Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser won't play any sound

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 113 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi whiplaxx

more options

My Firefox is having some problems relating to audio.

If I open a YouTube video, the image will play but there's no sound, on Twitter also, and so on. On YouTube Music the player won't even start, giving the error "An error occurred. Please try again later." I noticed that the stereo icon that shows up in the tab, which allow you to mute the tab, won't show up when I'm playing a video on YouTube, Twitter, Vimeo, and so on.

Only Firefox has no sound, it's not muted in the Volume Mixer, neither in the app volume settings in Windows. I've followed everything suggested here here and here.

I think the problems may have started after I reinstalled my graphic card driver, but I'm not sure since I don't use this computer very often. I have a Windows 10 and my graphic card is a Nvidia GT 630, and the driver version is 474.44.

My Firefox is having some problems relating to audio. If I open a YouTube video, the image will play but there's no sound, on Twitter also, and so on. On YouTube Music the player won't even start, giving the error "An error occurred. Please try again later." I noticed that '''the stereo icon that shows up in the tab, which allow you to mute the tab, won't show up''' when I'm playing a video on YouTube, Twitter, Vimeo, and so on. Only Firefox has no sound, it's not muted in the Volume Mixer, neither in the app volume settings in Windows. I've followed everything suggested here [https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-to-do-if-firefox-wont-play-any-sounds here] and [https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues here]. I think the problems may have started after I reinstalled my graphic card driver, but I'm not sure since I don't use this computer very often. I have a Windows 10 and my graphic card is a Nvidia GT 630, and the driver version is 474.44.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I solved it by changing the Output of Firefox to specifically the output device, instead of Default, even though I only have the one output device.

Don't know what happened, since I've changed it back to Default, and the sound keep working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What are your settings? see screenshot

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

What are your settings? see screenshot

I don't know where this settings page is.

But Firefox is not muted in the Volume Mixer, the sound in every other program works fine, and even the tab doesn't look like is trying to reproduce an audio when it should (because of the stereo icon not appearing when playing a video).

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I solved it by changing the Output of Firefox to specifically the output device, instead of Default, even though I only have the one output device.

Don't know what happened, since I've changed it back to Default, and the sound keep working.

Được chỉnh sửa bởi whiplaxx vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.